Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25dm, chiều dài 12,75dm và chiều cao là 7,75dm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25dm,
chiều dài 12,75dm và chiều cao là 7,75dm. Tính diện
tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

   Diện tích xung quanh hình chữ nhật là 

               ( `12,75` `+` `4,25` ) `×` `2` `×` `7,75` `=` `263,5` ( $dm^2$ )

    Diện tích một mắt của hình chữ nhật là 

        `12,75` `×` `4,25` `=` `54,1475` ($dm^2$)

   Diện tích toàn phần hình chữ nhật alf 

        `263,5` `+`( `54,1475` `×` `2`) `=` `371,795` ($dm^2$)

                              Đáp số: `371,795` ($dm^2$)

  `color{red}{nhan nguyen9230}`

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.