Bài 3. Sử dụng Python lập trình bài toán cổ: Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 3. Sử dụng Python lập trình bài toán cổ:
Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  $\#duaconngoaihanhlang$

  i_nguyen=False
  m = int(input(‘Tổng số gà và chó là: ‘))
  n = int(input(‘Tổng số chân của gà và chó là: ‘))
  for i in range(m + 1) :
      if n==4*i+(m-i)*2:
          print(“Số chó là: “, i)
          print(“Số gà là: “, m – i)
          i_nguyen = True
  if i_nguyen==False:
      print(“Bài toán có ” , m, “gà và chó với “, n, ” chân của gà và chó vô nghiệm!”)

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.