Bài 3: Một công nhân được trả lương theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng tiêu chuẩn được trả 3000 đồng n

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 3: Một công nhân được trả lương theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng tiêu chuẩn được trả 3000 đồng nhưng nếu sản phẩm chưa đạt sẽ bị trừ 2000 đồng. Trong tháng mười một công nhân đó làm được 2456 sản phẩm và tiền lương tháng này của công nhân đó là 7088000 đồng.Thág vừa qua công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm đúng tiêu chuẩn?
Bài 4: Vào một ngày mùa đông ở thủ đô Paris của nước Pháp, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 11 oC, nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -3 oC.
a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối?
b) Biết rằng nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ?
c) Nhiệt độ lúc 7 giờ tối của ngày hôm sau là -4 oC. So với 7 giờ tối ngày hôm trước thì nhiệt độ đã tăng hay giảm bao nhiêu độ C?
Bài 5: Một tủ cấp đông khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22 oC. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2 oC mỗi phút. Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt -10 oC?
Bài 6: Một chung cư có 25 tầng và 2 tầng hầm (tầng trệt được đặt là tầng G, các tầng trên (lầu) được đánh số từ thấp đến cao là 1; 2; 3; ; 24 (tầng cao nhất là 24), các tầng hầm được đánh số từ cao xuống thấp là B1; B2). Một thang máy đang ở tầng 12, sau đó đi lên 7 tầng, và xuống 21 tầng rồi lại lên 2 tầng.
Hỏi cuối cùng thì thang máy dừng lại ở tầng nào?
Bài 7: Một bài kiểm tra có 50 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được +5 điểm, mỗi câu trả lời sai được -3 điểm và 0 điểm cho mỗi câu chưa trả lời. Tính số điểm của một học sinh đạt được khi đã trả lời được 35 câu đúng, 10 câu sai và 5 câu chưa trả lời được.
MỘT CÂU THOI

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  bài 3: 

  số tiền mà công nhân đó được cộng thêm là:

  3000 x 2400=7 200 000( đồng )

  số tiền mà công nhân đó bị trừ là :

  2000.56=112000( đồng)

  tiền lương tháng này của công nhân đó là:

  7 200 000-112 000=7 088 000( đồng)

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.