Bài 3: Kiểm tra hai phân số có bằng nhau không ?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 3: Kiểm tra hai phân số có bằng nhau không ? a) 1/-5 và -3/15 b)25/-10 và 15/-2
mn giúp em với ạ

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.