Bài 2. Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời g

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 2. Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.
viết = python giúp mình

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Bài toán này cũng khá là đơn giản.

    Bạn chỉ cần áp dụng công thức đổi trong Toán học là được nha. Mình gửi code và output.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.