Bài 1: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1200 vòng, cuộn thứ cấp 600 vòng. Khi đặt vào cuộn sơ cấp một

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 1: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1200 vòng, cuộn thứ cấp 600 vòng. Khi đặt vào cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V.
a. Đây làm máy biến thế loại gi?
b. Thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

  a. `U_1 > U_2` `=>` Máy biến thế trên là máy biến thế hạ thế

  b. Ta có hệ thức: `U_1/U_2 = n_1/n_2`

  Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

  `U_2 = (U_1 n_2)/n_1 = (220.600)/1200 = 110 (V)`. 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.