Anime / Semi Hoặc Gothic : Simp `-` Xứng với số điểm,kh nhận vài nét sơ sài hoặc mới tập,cam mờ,xấu,

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Anime / Semi
Hoặc Gothic : Simp
`-` Xứng với số điểm,kh nhận vài nét sơ sài hoặc mới tập,cam mờ,xấu,nét kh ổn định,ana bất ổn,… thì tớ kh chấp nhận.T kh ưng phiền sửa thành spam nhé!
`@` Lề: Vắng anime quá,hoidap càng ngày càng vắng

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Chột rồi…

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.