Al(NO3)3 NaNO3 mũ -2 NO3 mũ -1 xác định số oxi hóa chi tiết giúp e vs

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Al(NO3)3
NaNO3 mũ -2
NO3 mũ -1
xác định số oxi hóa chi tiết giúp e vs

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `x ` là số oxi hoá của `N` trong từng chất

  $\mathop{Al}\limits^{+3}(\mathop{N}\limits^{+5}\mathop{O_3}\limits^{-2})_3 $

  Vì số oxi hoá của `Al` là `+3,` số oxi hoá của `O_2`trong hợp chất là `-2 ` 

  `-> 3 + -2 * 3 *3 + x * 3= 0 `

  `-> 3 + -18 + 3x = 0`

  `-> -15 + 3x = 0 ` 

  `-> -15 = -3x ` 

  `-> x= 5 `

  $\mathop{Na}\limits^{+1}\mathop{N}\limits^{+5}\mathop{O_3}\limits^{-2}$

  Vì số oxi hoá của `Na` là `+1,` số oxi hoá của `O_2`trong hợp chất là `-2 ` 

  `-> 1 + x  + -2 * 3= 0 `

  `-> -5 + x  = 0`

  `-> -5 =- x ` 

  `-> x =  5`

  $\mathop{N}\limits^{+6}\mathop{O_3}\limits^{-2}$

  Vì số oxi hoá của `O_2` trong hợp chất là `-2 `

  `-> -2 * 3 + x = – 1`

  `-> -6 + x  = -1`

  `-> -5 =- x ` 

  `-> x =  5`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.