Ai giải đc 2 câu này thì giúp mình vs :(((((

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Ai giải đc 2 câu này thì giúp mình vs :(((((

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

  Trục quay của thanh là vị trí tiếp xúc của thanh vơi mặt phẳng nằm ngang `(O)`

  Quy tắc moment lực: `M_{vec{P}//O} = M_{vec{F}//O}`

  `<=> mg l/2 cos alpha = Fl`

  `<=> F = (mg cos alpha)/2 = (5.10.cos 30)/2 = (25sqrt{3})/2 (N) ≈ 21,65 (N)`

  Vậy độ lớn lực `vec{F}` để thanh cân bằng là `21,65N`.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.