Ai có thể giúp tớ bài này với được không ạ, nếu được mình cảm ơn nhiều ạ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Ai có thể giúp tớ bài này với được không ạ, nếu được mình cảm ơn nhiều ạ

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\dfrac{2a+b+c+d}a=\dfrac{a+2b+c+d}b=\dfrac{a+b+2c+d}c=\dfrac{a+b+c+2d}d$

  $\to \dfrac{a+a+b+c+d}a=\dfrac{b+a+b+c+d}b=\dfrac{c+a+b+c+d}c=\dfrac{d+a+b+c+d}d$

  $\to 1+\dfrac{a+b+c+d}a=1+\dfrac{a+b+c+d}b=1+\dfrac{a+b+c+d}c=1+\dfrac{a+b+c+d}d$

  $\to \dfrac{a+b+c+d}a=\dfrac{a+b+c+d}b=\dfrac{a+b+c+d}c=\dfrac{a+b+c+d}d$

  $\to a=b=c=d$ vì $a+b+c+d\ne 0$

  $\to a+b=c+d, b+c=d+a, c+d=a+b, d+a=b+c$

  $\to M=4$

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.