Xác định số oxi hóa của các ion và phân tử sau: Fe2(SO4)3

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Xác định số oxi hóa của các ion và phân tử sau:
Fe2(SO4)3

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\mathop{Fe}\limits^{+3}(\mathop{S}\limits^{+6}\mathop{O_4}\limits^{-2})_3 $

  Số oxi hoá của : `Fe ` trong hợp chất là ` + 3 `

  Số oxi hoá của `S` trong hợp chất là ` +6` 

  Số oxi hoá của `O` trong hợp chất là ` -2 `

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.