a)tìm hai số , biết rằng thương của 2 số đó bằng 1 và tích của hai số đó bằng 0,25 b)tìm hai số , bi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

a)tìm hai số , biết rằng thương của 2 số đó bằng 1 và tích của hai số đó bằng 0,25
b)tìm hai số , biết rằng hiệu của hai số đó bằng 0 và tích của hai số đó bằng 0,0016
cíu bée

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Vì thương của 2 số bằng 1 vậy số bị chia và số chia là 2 số giống nhau

  Vì : 0,25 = 0,5 x 0,5 nên => hai số cần tìm là 0,5 và 0,5

                                Đáp số : 0,5 và 0,5

   b) Vì hiệu của 2 số bằng 0 nên hai số cần tìm là 2 số giống nhau

  Vì : 0,0016 = 0,04 x 0,04 => hai số cần tìm là 0,04 và 0,04 

                               Đáp số : 0,04 và 0,04

  #ngoctrangbui13

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.