A little và a few thường được sử dụng để làm gì?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

A little và a few thường được sử dụng để làm gì?

Answers ( 1 )

 1. nguyen phuong linh
  0
  2024-02-06T11:38:29+00:00

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `*)` A little: một ít, một chút ( chỉ những thứ không đử dùng )

  `-` A little dùng với danh từ không đếm được như: milk, salt,….

  `*)` A few: một ít, một chút ( chỉ những thứ không đử dùng )

  `-` A few dùng với danh từ đếm được như: book, car,….

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.