45. We / a/live/ happier and healthier life / keep / if / will/ our environment /we/ clean.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

45. We / a/live/ happier and healthier life / keep / if / will/ our environment /we/ clean.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `45.` We will live a happier and healthier life If we keep our environment clean.

  `-` keep  +  N  +   adj:  giữ cái gì như thế nào

  `@` Câu điều kiện loại `1`:

  If +   S  +  V(s/es)  +  O  ,   S  +  will +  V_inf +  O

  `=` If +  HTĐ,  TLĐ

  `-` a +   Danh từ đếm được, số ít

  `-> Trans:` Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh hơn nếu chúng ta giữ môi trường sạch sẽ

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.