1 huyện miền núi có 8 xã vùng thấp, 9 xã vùng cao được nhận tài trợ sách từ thư viện. Mỗi xã vùng th

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

1 huyện miền núi có 8 xã vùng thấp, 9 xã vùng cao được nhận tài trợ sách từ thư viện. Mỗi xã vùng thấp được tài trợ 1805 quyển sách, mỗi xã vùng cao được tài trợ 1910 quyển sách. Hỏi thư viện huyện đó đã tài trợ tất cả bao nhiêu quyển sách?
Bài này các bạn làm 1 phép tính nhé!

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Thư viện huyện đó đã tài trợ tất cả số quyển sách là:

  `\text{(8×1805)+(9×1910)=31630(quyển sách)}`

  Đáp số:`\text{31630 quyển sách}`

   

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.