Nước Đức ra đời như thế nào?

Nước Đức ra đời như thế nào?
Nước Đức ra đời như thế nào?

Phụ cận nước Phổ có không ít nước nhỏ. Các nước này gọi là chư bang Đức (German States).

Người của các bang tuy huyết thống gần gũi, nhưng các bang hoàn toàn đứng riêng lẻ. Sau chiến tranh Phổ – Pháp, nước Phổ đã thống nhất các chư bang lại làm một và trở thành một quốc gia vừa rộng lớn, vừa mạnh, và được gọi là Đức. Các quốc gia khác, nhân vì thấy Đức có quân đội vừa lớn mạnh vừa thiện chiến nên rất sợ. William được lập hoàng đế gọi là “Hoàng đế nước Đức” (Kaiser).

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.