Napoléon Đệ tam là ai?

Napoléon Đệ tam là ai?
Napoléon Đệ tam là ai?

Sau khi Napoléon bị đày đến đảo Elba, nước Pháp bắt đầu thực thi chế độ cộng hòa.

Thế nhưng họ lại chọn cháu của Napoléon làm tổng thống. Người cháu của Napoléon tên là Louis Napoléon. Ông cũng đã từng muốn trở thành hoàng đế nước Pháp, song âm mưu ấy đã thất bại. Vậy mà bây giờ, bỗng dưng ông được chọn làm tổng thống! Louis Napoléon đâu chỉ muốn làm tổng thống, ông muốn mình phải như người chú Napoléon vĩ đại trước kia. Ông mộng tưởng làm hoàng đế chinh phục châu Âu, cho nên không lâu sau, ông bắt buộc người ta lập ông làm hoàng đế, tự xưng là Napoléon Đệ tam (Napoléon III).

Bạn có muốn biết  Nghề lực sĩ bắt đầu như thế nào?

Napoléon Đệ tam hết sức ganh tị với nước Phổ láng giềng, bởi ông nghĩ nước Phổ sẽ trở thành một cường quốc mạnh. Trị vì nước Phổ lúc bấy giờ là vua William hết sức tài giỏi. Thủ tướng của ông là Otto Von Bismarck cũng là một thủ tướng tài ba. Bismarck đang muốn tìm cớ đánh nước Pháp. Cho nên không lâu sau, vào năm 1870, cuộc chiến tranh giữa hai nước Phổ và Pháp đã bùng nổ. Napoléon Đệ tam kịp thời nắm được ý đồ của Bismarck, cho nên ông tìm cách gây hấn với Phổ. Thực ra đây là một sai lầm lớn. Nước Phổ không những sắp trở thành cường quốc mạnh, mà nó đã là cường quốc quá mạnh.

Bạn có muốn biết  Michelangelo là ai?

Nước Phổ đã đánh Napoléon Đệ tam thua xấc bấc xang bang. Napoléon Đệ tam và đại quân của ông chỉ còn cách đầu hàng, và ông đành nuốt hận nhục nhã, qua nước Anh ở.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.