Làm cách nào để tạo được các đường sọc trong kem đánh răng?

Làm cách nào để tạo được các đường sọc trong kem đánh răng?
Làm cách nào để tạo được các đường sọc trong kem đánh răng?

Các ống kem đánh răng không chứa đầy kem đánh răng dạng sọc. Đa số các ống kem đánh răng đều chứa kem đánh răng trắng thuần túy. Bí quyết để các đường sọc nằm trên đầu các

ống kem đánh răng trắng là các ống kem này có phần cổ nghiêng chứa kem đánh răng có màu.

Khi ống kem bị bóp, kem màu trắng chảy về hướng cổ ống đã mở và trên đường đi của nó, kem trắng sẽ đẩy phần kem ở cổ nghiêng lên. Điều này khiến một số kem có màu bị nén vào các cạnh chạy quanh bề mặt bên trong phần miệng gần sát với đỉnh ống, kéo các kem màu này lên bề mặt của kem trắng đang đi lên – kết quả là tạo ra kem đánh răng có sọc.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 1 Trung bình: 5]

Leave a Comment

Your email address will not be published.