Động vật có túi là gì?

Động vật có túi là gì? 2

Khi các nhà thám hiểm từ Tân thế giới – tức là châu Mỹ trở về họ thường đem theo bất cứ thứ gì mà họ cho là mới lạ. Bởi vậy, ngay từ năm 1500, từ Brazil họ