Nghệ thuật là gì?

Nghệ thuật là gì? 1

Trong thực tế ngày nay, quay nhìn bất cứ nơi nào ta cũng thấy bóng dáng hoặc một hình thức nghệ thuật nào đó. Đồ đạc, bàn ghế, thảm, chén, dĩa, xe hơi, đồn

Hạt cỏ từ đâu đến?

Hạt cỏ từ đâu đến? 9

Cỏ thuộc họ cây cỏ, là loài mọc lan tràn mạnh nhất thế giới. Có độ 7.000 chủng loại cỏ khác nhau. Những “biển cỏ” vĩ đại chiếm hầu hết các bình nguyên thiê