Điều khoản sử dụng

Chấp nhận điều khoản sử dụng 

Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và các điều kiện dưới đây khi truy cập và cung cấp các thông tin cá nhân cho Hỏi Đáp 123 .com, các điều khoản này được gọi  chung là” điều khoản sử dụng”.

Khi bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ của Hỏi Đáp 123 thì các bạn phải đồng ý các điều khoản dưới đây hoặc bạn không có đủ hành vi dân sự đối với các quyết định của mình thì xin vui lòng không truy cập vào Hỏi Đáp 123.

Quyền truy cập

Hỏi Đáp 123 có quyền bảo lưu, chấm dứt truy cập hay thay đổi các dịch vụ và thông tin trên Hỏi Đáp 123 mà không cần báo trước , để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, các bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hoặc tên để nhận các bản tin khuyến mãi, hoặc đăng ký là thành viên.

Bạn cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp cho Hỏi Đáp 123 là đảm bảo đầy đủ và chính xác ,các thông tin này sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật của Hỏi Đáp 123. Bạn không được quyền cung cấp các thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký làm thành viên của Hỏi Đáp 123, cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác. Nếu bạn vi phạm Hỏi Đáp 123 có quyền xóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn vào Hỏi Đáp 123.

Nếu nghi ngờ ai đó sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập trái phép vào Hỏi Đáp 123 xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản và điều kiện trên Hỏi Đáp 123 cho phép bạn sử dụng với múc đích phi thương mại, bạn không được quyền sao chép, xuất bạn lại, tải về hoặc lưu trữ bất kỳ nội dụng, thông tin nào trên Hỏi Đáp 123, trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính bạn đang sử dụng thực hiện việc này.

Quyền sở hữu thương hiệu 

Bạn không được quyền sử dụng  thương hiệu Hỏi Đáp 123 mà chưa có sự cho phép bằng văn bản từ phía chúng tôi.

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi tuân thủ các điều khoản sử dụng, và không sử dụng các thông tin này để vụ lợi cho bản thân hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật.