Đặt trạm cung ứng phụ tùng ở đâu là hợp lí nhất?

Đặt trạm cung ứng phụ tùng ở đâu là hợp lí nhất?
Đặt trạm cung ứng phụ tùng ở đâu là hợp lí nhất?

Trên một tuyến đường có ba cỗ máy cái đang làm việc. Ta cần bố trí một trạm cung ứng phụ tùng máy A trên tuyến đường. Vấn đề đặt ra là đặt trạm cung ứng ở đâu thì tổng đoạn đường mà từ vị trí các cỗ máy cái đến A là nhỏ nhất?

Ta có thể phán đoán ngay là A nên đặt tại vị trí ở cỗ máy số là hợp lí nhất. Tại sao vậy? Bởi vì nếu đặt A tại vị trí thì tổng cự ly để và đến vị trí bằng đoạn đường từ đến và bằng đoạn đường a + c. Nếu bố trí A tại điểm khác, ví dụ đặt tại d chẳng hạn thì từ và đến d là bằng a + c. Nhưng tổng đoạn đường dài từ , , đến d ngoài tổng a + c lại phải thêm đoạn đường từ 2 đến d; rõ ràng là tổng đoạn đường từ , , đến d sẽ lớn hơn a +c.

Thế nếu trên tuyến đường chỉ có hai cỗ máy thì nên bố trí A ở đâu? Rõ ràng trong trường hợp này đặt A tại vị trí nào giữa và đều được vì bây giờ tổng đoạn đường đi đến A bằng đoạn đường a + b

Bây giờ ta mở rộng bài toán thêm một chút.

Bạn có muốn biết  Vì sao phải đưa khái niệm “đại lượng thay đổi” vào toán học?

Nếu trên tuyến đường có năm cỗ máy thì nên đặt A tại đâu? Có sáu cỗ máy thì nên đặt ở đâu và tổng quát hơn có n cỗ máy thì nên đặt A ở đâu?

Nếu n = 5 thì A nên đặt tại vị trí cỗ máy số .

Nếu n = 6 thì A nên đặt ở giữa ở giữa cỗ máy số và số . Nếu n là số lẻ thì A nên đặt ở cỗ máy thứ n+1/2. Nếu n là số chẵn thì A nên đặt ở vị trí cỗ máy số n/2n/2+1.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.