Đã có ai thành công trong việc tạo ra một dạng sống mới không?

Đã có ai thành công trong việc tạo ra một dạng sống mới không?
Đã có ai thành công trong việc tạo ra một dạng sống mới không?

Đây là một trong những đột phá khoa học được người ta thường xuyên nói tới từ sau câu chuyện về Franken-stein. Chàng sinh viên Frankenstein đã tạo ra một sinh vật mới từ nội tạng người chết và có lẽ tính chất kinh dị của nó thành công đến nỗi nó trở nên quá nổi tiếng.

Vào tháng 11 năm 2002, một đội được dẫn dắt bởi giáo sư Michael Travisano ở đại học Houston đã báo cáo về việc tạo thành một dạng sống hoàn toàn mới trong phòng thí nghiệm bằng cách kết hợp hai loại nấm men, loài sinh vật đơn bào nổi bật vì khả năng chuyển đường thành rượu.

Bạn có muốn biết  Tại sao ngựa luôn vẫy tai?

Không giống như sự lai đơn thuần, dạng sống được tạo ra có thể sinh sản nhưng, giống như một giống loài thật, nó chỉ có thể sinh sản với chính đồng loại của nó. Việc tạo ra một loài mới chỉ tốn bốn tuần, kích thích sự ngờ vực rằng tự nhiên có thể đã sử dụng một phương pháp tương tự để tạo ra các giống loại mới bên ngoài phòng thí nghiệm.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.