Có động vật nào biết đếm không?

Có động vật nào biết đếm không?
Có động vật nào biết đếm không?

Đi xem xiếc, bạn thấy mấy con hải cẩu giải đáp một bài toán cộng bằng cách thổi vào một cái sừng, hoặc thấy một con ngựa vỗ vó xuống đất đúng với đáp số của bài toán, bạn tưởng đâu chúng biết đếm. Sự thật thì chẳng có loài vật nào biết đếm cả. Con vật đã làm một cử động nào đó đúng với con số của bài toán chẳng qua là do nó lặp lại theo cử chỉ của người làm xiếc – như nháy mắt, nháy môi, lắc đầu, vẫy tay – mà bạn không để ý đấy thôi.

Bạn có muốn biết  Sinh sản bằng trứng và sinh sản bằng con như thế nào?

Tất nhiên có nhiều loài vật phân biệt được số lượng lớn với số lượng nhỏ. Thí dụ nó biết chọn cái khay có một hoặc có ba miếng thực phẩm chẳng hạn. Thật ra thì con nít không hề học hành gì cũng có thể làm được như vậy. Nhưng làm tính cộng hoặc tính trừ thì lại là điều hoàn toàn khác hẳn.

Vậy mà ngày nay các nhà khoa học lại tin rằng một vài giống chim hoặc thú có thể đếm được. Trong một loạt thí nghiệm, chim bồ câu được cho ăn từng hạt lúa một. Nhưng đến hạt thứ bảy thì người ta chỉ gõ vào cái đĩa một cái. Tập luyện như vậy một thời gian, chim bồ câu đó sẽ nhận ra (số) sáu, cho nên, khi được cho hạt lúa thứ bảy thì nó không mổ nữa. Như vậy kể như nó biết đếm đấy chứ? Trong một loạt thí nghiệm khác, con tinh tinh được dạy cho lượm một, hai, ba, số lượng được yêu cầu. Nhưng tinh tinh có thể đếm trong chừng mực mà nó đã được dạy mà thôi. Và nếu lên đến con số trên năm là tinh tinh hết làm nổi, luôn sai.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.