Vũ trụ

Sao mạch xung là gì?

Sao mạch xung là gì? 10

Mùa thu năm 1967 cô nghiên cứu sinh Bell và giáo sư Hewish Khoa thiên văn Trường đại học Liuser của nước Anh khi quan sát thiên văn đã phát hiện một tín hi