Vật lý

Làm sao đo được ẩm độ?

Làm sao đo được ẩm độ? 7

Nước trong bầu khí quyển là nguyên nhân duy nhất tạo nên hiện tượng mây, mù, mưa, tuyết – và cả sự oi nồng, nhớp nháp. Bầu khí quyển mang nước dưới ba hình