Thiên văn học

Trái đất làm bằng gì?

Trái đất làm bằng gì? 2

Câu trả lời khái quát nhất cho câu hỏi này có lẽ là: trái đất là một quả banh hầu như làm bằng đá… Xin nói rõ: đá xanh chứ không phải nước đá đâu. Bên tr

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trái đất bao nhiêu tuổi? 7

Đây là câu hỏi mà hầu như chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác. Ngay từ thời xa xưa, con người đã muốn biết “tuổi” của trái đất rồi. Và đã có