Sinh học

Hạt giống là gì?

Hạt giống là gì? 4

Một trong những cách để thực vật sinh sản ra một cây khác (cùng loại) là hạt (giống). Cũng như động vật đẻ trứng để duy trì nòi giống, thực vật nuôi hạt để

Men (nấm mốc) là gì?

Men (nấm mốc) là gì? 7

Nếu có một ít nước đường lạt lạt để “khơi khơi”, không đậy kỹ thì chỉ ít ngày sau sẽ có những đám bọt xuất hiện trên mặt nước. Và nước đường bắt đầu có mùi

Bằng cách nào nhận ra nấm độc?

Bằng cách nào nhận ra nấm độc? 9

Đừng mất công đi tìm quy luật phân định nấm nào độc, nấm nào lành. Vô ích mà hậu quả thì không lường được. Ai nói gì thì nói, ai mách bạn phương pháp này,