Sinh học

Vì sao mắt không sợ lạnh?

Vì sao mắt không sợ lạnh? 10

Mùa đông, nếu đi ngoài đường, ta thường bị mũi đỏ bầm, tai đau, tay tê dại, nhưng con mắt tuy lộ ra ngoài lại không cảm thấy lạnh. Trẻ em sinh trong ống ng