Lịch sử

Con người cắt tóc từ bao giờ?

Con người cắt tóc từ bao giờ? 3

Một cô gái đang ra công “o” mái tóc. Nếu bạn nói làn tóc mây óng ả của cô có cùng một cấu chất với lông bò, lông heo hoặc với móng chó, móng ngựa thì chắc

Người Incas ở đâu?

Người Incas ở đâu? 4

Nền văn minh Incas có ít nhất từ 400 năm trước khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ.Đất đai của người Incas bao gồm các nước Bolovia, Peru, Ecuador và một phầ