Kim loại

Nhôm là gì?

Nhôm là gì? 1

Nhôm là một kim loại có khá nhiều trong thiên nhiên. Vỏ quả đất gồm 8% là nhôm. Tuy nhiên cái khó là nhôm đâu có nằm khơi khơi trên mặt đất hay kết tầng, k