Khoa học

Kim loại có khả năng nhớ?

Kim loại có khả năng nhớ? 2

Ghi nhớ là khả năng đặc biệt của đại não động vật. Nhưng có hợp kim biết “nhớ” không thua gì động vật. Điều này mới nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự

Xe mini nhỏ đến mức nào?

Xe mini nhỏ đến mức nào? 7

Rất nhiều nước đã có những quy định và hạn chế nhất định đối với kích thước bên ngoài của ô tô đi lại trên đường phố, như vậy là để làm cho kích thước bên