Hóa học

Chất tẩy rửa là gì?

Chất tẩy rửa là gì? 4

Chất tẩy là một chất làm sạch quần áo. Như thế thì xà phòng cũng là một loại chất tẩy. Nhưng khi chúng ta nói “xà phòng” tức là muốn nói đến một loại chất

Tinh bột từ đâu ra?

Tinh bột từ đâu ra? 5

Tinh bột đã cung cấp cho loài người nhiều thức ăn hơn bất cứ thứ đơn chất nào khác. Điều này khiến cho tinh bột trở thành một trong những chất quan trọng n

Dầu khí là gì?

Dầu khí là gì? 6

Tại sao dầu khí lại là thứ dầu “tuyệt vời”? Vì nó là chất lỏng, dễ bốc hơi và dễ bắt lửa.Dầu khí là một từ chỉ nhiều loại sản phẩm từ một nguyên liệu chế t

Bia là gì?

Bia là gì? 9

Bia là một thức uống có cồn nhẹ mà con người đã sản xuất và sử dụng hàng ngàn năm qua. Sự chế biến bia bắt đầu từ một loại hạt. Hạt chính trong chế biến bi