Hóa học

Hắc ín là chất gì?

Hắc ín là chất gì? 9

Hắc ín hay nói nôm na là dầu hắc hay nhựa đường coi bộ là chất rất thông thường. Vậy mà ít có chất nào có tính chất quan trọng và kích thích bằng nó. Khi n

Chất platin là chất gì?

Chất platin là chất gì? 10

Platin là một kim loại, nhưng, là một kim loại kỳ diệu. Nó có màu trắng hơi xám. Tên của nó – platin – có gốc Tây Ban Nha là “plata” có nghĩa là “bạc nhỏ h