Hóa học

Sợi thuỷ tinh dùng để làm gì?

Sợi thuỷ tinh dùng để làm gì? 7

Thuỷ tinh vốn có tính rất giòn. Thế nhưng khi đem thuỷ tinh gia nhiệt rồi kéo thành sợi mảnh như sợi tóc, thành sợi thuỷ tinh, thì sợi thủy tinh hầu như mấ