Động vật

Kĩ thuật nhân bản là gì?

Kĩ thuật nhân bản là gì? 5

Nhân bản vốn là một kĩ thuật sinh vật rất ít gặp, cho dù là các nhà sinh vật học cũng chưa chắc đã hiểu hết về nó. Bởi vì sự phân công khoa học kĩ thuật lạ