Công trình

Xe mini nhỏ đến mức nào?

Xe mini nhỏ đến mức nào? 9

Rất nhiều nước đã có những quy định và hạn chế nhất định đối với kích thước bên ngoài của ô tô đi lại trên đường phố, như vậy là để làm cho kích thước bên