Côn trùng

Côn trùng thở bằng cách nào?

Côn trùng thở bằng cách nào? 1

Trước hết, nên minh định rõ ý nghĩa của từ “thở”. Thở là một quá trình gồm hai động tác chủ yếu là hít không khí vào (cơ thể) và tống thải một vài thứ khí

Thực phẩm của kiến là gì?

Thực phẩm của kiến là gì? 6

Đố bạn biết có nơi nào trên trái đất này không có kiến, bất cứ thứ kiến nào? Tất nhiên là không thể kể những nơi nhân tạo, những nơi đã xịt thuốc trừ kiến.

Tại sao có muỗi?

Tại sao có muỗi? 7

Muỗi hiện diện trên trái đất này cũng giống như các sinh vật khác. Con người không thích muỗi và muốn loại bỏ chúng nhưng làm sao được!Có chừng 70 loại muỗ

Loài bướm có di trú hay không?

Loài bướm có di trú hay không? 8

Sự kiện loài chim di trú thì ai cũng biết rồi. Sự kiện này có nghĩa là vào một mùa nào đó, theo con đường đặc biệt, loài chim di chuyển từ miền này sang mi

Ong đốt cách nào?

Ong đốt cách nào? 9

Trước tiên, không phải ong nào cũng đốt. Có hàng trăm loại ong khác nhau, trong đó có nhiều loại không đốt. Khi nói ong đốt, ta quen nghĩ ngay đến ong mật.