Các “đồng tiền” đã được đặt tên như thế nào?

Các “đồng tiền” đã được đặt tên như thế nào?
Các “đồng tiền” đã được đặt tên như thế nào?

Trong thế giới tiền tệ có rất nhiều chuyện lý thú hấp dẫn liên quan đến tên các đồng tiền và tiền giấy.

Ta hãy bắt đầu bằng chữ “money” (tiếng Anh có nghĩa là “tiền” nói chung – ND). Thời La Mã cổ, thần Juno là nữ thần tiên báo. Người La Mã cổ rất nhớ ơn nữ thần này vì đã báo trước cho họ những hiểm nguy sắp xảy ra để họ có thể tránh. Bởi vậy họ đem tiền của họ đến đền thờ thần để nhờ thần trông coi dùm. Họ gọi tên thần là Juno Moneta. Moneta do tiếng La tinh là “moneo” có nghĩa là tiên báo, báo trước. Tiếng Anh “money” là do gốc này mà ra.

Thế còn cái từ “coin” là do tiếng La tinh “cuneus” có nghĩa là “cái nêm” bởi vì cái khuôn đúc tiền có dạng nom giống cái nêm. Và từ “dollar” thì có từ thời mà tiền còn được đúc ở Bohemia (thuộc nước Tiệp ngày nay). Tiền của được để tại một nơi là Joachimsthal, bởi vậy “đồng tiền” được gọi là Joachimsthaler. Do đó, ở Đức, Tiệp có đồng tiền gọi là đồng “thaler”, dần dần từ này biến thành “dolar”.

Bạn có muốn biết  Lực hấp dẫn của các hành tinh đã được sử dụng như thế nào để tăng tốc các tàu thăm dò không gian?

Đồng “dime” có gốc La tinh là “decimus” có nghĩa là 1/10. Đồng “cent” có gốc tiếng Pháp là “cent” có nghĩa là 100. Gốc La tinh của từ này là centum. Khi dùng tên “cent” người ta có ý nói là một trăm “cent” bằng một “dollar”. Đồng “nickel” có tên như vậy vì chất liệu kim loại dùng để đúc đồng tiền đó là nickel (kền).

Những “đồng tiền” của các quốc gia khác có những chuyện rất lý thú liên quan đến tên của nó. Chẳng hạn, nước Anh có đồng “pound” có gốc La tinh là “pondo” có nghĩa là “cân, cái cân”. Thoạt tiên nó là một kiểu nói “libra pondo” nghĩa là “đã được cân”. Từ đó tiếng Anh có từ “a pound-lb”. Chữ lb kèm bên là viết tắt chữ libra. Tiền Tây Ban Nha có tên là peso, tiền Italia có tên là lira đều liên quan đến chữ cân, sức nặng. Nước Pháp có đồng Franc do từ chữ La tinh Francorum Rex nghĩa là “vua của người Frank”. Đồng tiền có chữ in nổi đầu tiên là đồng tiền có chữ Francorum Rex. Nước Peru có đồng sol do từ Tây Ban Nha “sol” có nghĩa là mặt trời. Và, đa số dân Peru là người thổ dân Incas. Dân tộc này thờ mặt trời.

Bạn có muốn biết  Thế giới đáy biển như thế nào?

Những từ krone, kroon, krona, corona nghĩa là vương triều được dùng để gọi tên các đồng tiền ở nhiều quốc gia. Điều này chứng tỏ rằng nhà vua các nước nắm quyền ấn định giá trị đồng tiền và cho lệnh đúc tiền. Ở Panama, tên đồng tiền là “Balboa” là tên của người “đã phát hiện” ra châu Mỹ chỉ ít lâu sau Colombo. Tại nước Venezuela, đồng tiền có tên là “bolivar” để tưởng nhớ vị anh hùng quốc gia của họ.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.