Các dòng sông

Các dòng sông
Các dòng sông

đã hình thành như thế nào?

Nước mưa và các thứ nước khác trên lục địa thường xuyên bị chuyển dịch. Các dòng sông chính là các con suối lớn đã hoàn tất công cuộc lưu chuyển này. Suối là các dòng chảy, nó chỉ nhỏ hơn sông mà thôi. Cũng có những dòng chảy nhỏ hơn cả suối. Tất cả những dải nước, khe, suối… tập trung lại tạo nên sông con, các sông con tập trung lại thành sông cái (sông lớn).

Có nhiều dòng sông đổ ra biển. Nhưng cũng có những dòng sông đổ ra hồ lớn, nằm trong lục địa hoặc đổ vào các bình nguyên, phân rẽ nhánh ra, rồi mất hút vì bị bốc hơi hoặc chảy ngầm dưới đất. Nước sông một phần là do nước mưa đổ xuống mặt đất, gom lại thành suối, thành sông. Nước sông còn do nước đá, tuyết tan hoặc do các ngòi, lạch và ao hồ. Những con sông lớn có nhiều chi lưu hoặc những con suối nhỏ chảy gom lại. Các sông khá lớn như Ohio hoặc Missouri cũng chỉ là những chi lưu của một con sông lớn hơn nữa là sông Mississipi. Mỗi chi lưu lại có những chi lưu nhỏ hơn. Như vậy, một con sông lớn chính là một hệ thống bao gồm hàng ngàn dải nước, khe, suối, luồng lạch, chi lưu…

Bạn có muốn biết  Không có gió sao sóng cao ba thước?

Một bình nguyên do một sông lớn tưới tiêu được gọi là lưu vực. Sông Missouri, Mississipi có chiều dài hơn 5.000km đã tưới tiêu cho một vùng rộng trên 1,5 triệu km2. Sông Amazon có chiều dài ngót 5.000km đã tưới tiêu cho một vùng rộng trên 3 triệu km2.

Các sông chứa và lưu chuyển nước từ lục địa đổ ra biển. Trong hàng chục năm lưu chuyển như vậy, các dòng sông đã tạo ra sự sói mòn các lục địa. Đại vực “Grand Canyon” và vùng đèo Delaware ở Hoa Kỳ là những bằng chứng cho thấy các dòng sông có thể tạo ra những thung lũng hùng vĩ như thế nào.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.