Ai phát minh ra số học?

Ai phát minh ra số học?
Ai phát minh ra số học?

Số học là khoa học về các con số. Nó liên quan tới ý nghĩa của số, với những dấu hiệu tượng trưng và cách giải của chúng.

Không ai “phát minh” ra số học. Nó phát triển vì đáp ứng nhu cầu của con người. Trước tiên, phải là nhu cầu số lượng, chứ không phải vì tính toán. Trước khi con người có thể đếm, họ phải có “cảm nhận về số”. Ví dụ người tiền sử có thể nói cho biết khi họ hái đủ số dâu. Một người thợ săn, chỉ nhìn qua, cũng có thể cho biết, họ mất một cái lao.

Bạn có muốn biết  Ai đã phát minh ra điện?

Nhưng thời gian qua đi, con người cần đến số và tên gọi số. Người chăn súc vật cần theo dấu đàn súc vật của họ. Nông dân cần theo dấu mùa vụ. Vì thế, vào một lúc nào không rõ, nhưng đã rất lâu, những số đầu tiên và tên của số đã được phát minh. Đây là những số đếm, còn gọi là số thực hay số tự nhiên.

Về sau, người ta cần có những số nhỏ hơn một, và những số ở giữa những số khác. Như vậy phân số được mở đầu. Càng về sau, càng có nhiều loại số được sử dụng, trong đó có loại số âm, như -2 hay -7.

Bạn có muốn biết  Ai đã sáng chế ra xe hơi?

Ý tưởng về số âm rất khó khám phá. Ở nước Hy Lạp cổ đại, người ta biết rằng, nếu lấy 5 khỏi 7, bạn còn lại 2. Nhưng có thể nào lấy 7 khỏi 5 không? Người Hy Lạp cho là không thể được.

Mãi đến thập niên 1500, người ta bắt đầu thấy rằng có thể có một số nhỏ hơn số 0. Ví dụ, lấy 7 khỏi 5 thì bạn sẽ có 2 đơn vị nhỏ hơn 0, hay – 2.

Dùng phép đếm là một tiến trình căn bản, con người học bốn phép tính căn bản trong số học, đó là các phép cộng, trừ, nhân và chia.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.