Giật mình với những phong tục đón Tết kỳ lạ nhất thế giới

Ở các quốc gia trên thế giới, người ta ăn mừng năm mới như thế nào?
Xem thêm tại đây
http://emdep.vn/video-clips-v.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *