[EDUMALL] Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần – GV. Trần Duy Thanh

Mô tả:
– Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful
– Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice
– Có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả
– Có thể xin việc làm Backend cho Di động
– Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
– Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL
– Cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice
– Cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver
– Cách thức cài đặt Webservice
– Cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *