[EDUMALL] 24 video đào tạo kỹ năng để thành công trong kinh doanh theo mạng – GV. Nguyễn Minh Cường

+ Định nghĩa và hiểu rõ về ngành kinh doanh theo mạng.
+ Năm bắt được các phương pháp làm việc hiệu quả.
+ Học được các kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống tốt nhất.
+ Học được phương pháp xây dựng và dẫn dắt hệ thống.
+ Tránh được những sai lầm không đáng có trong kinh doanh theo mạng.
+ Nắm được 7 Bước thành công trong kinh doanh theo mạng.
+ Những thay đổi cần thiết trong ngành Multi-level Marketing.
+ Các nguyên tắc bất biến trong kinh doanh và xây dựng hệ thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *