Vui lòng đợi...

 • 749 Lượt xem | 1 trả lời

  onlylove

  onlylove

  Điểm: 533

  https://www.facebook.com/manghoidap.vn

  Trường đại học nông lâm - Đại học Huế?

  Giới thiệu thông tin, lịch sử, hình ảnh và bản đồ Trường Đại học Nông Lâm - Trường Đại học Huế

  | | | Câu hỏi liên quan

  Ngày gửi: 07/03/2013 | Lần sửa cuối cùng 04/04/2013

 • thanhthanh

  thanhthanh

  Điểm: 318

  https://www.facebook.com/manghoidap.vn

  Thông tin trường học: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế

  Thông tin

  Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế
  Số ĐT: (054) 3529138
  Fax:
  Email:
  Tên trường Tiếng Anh:
  Website: www.huaf.edu.vn

  Lịch sử

  Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc tiền thân của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, được thành lập ngày 14 tháng 08 năm 1967 theo quyết định số 124/CP của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo đó, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư các ngành nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung và đóng tại Việt Yên, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang). Từ năm 1983 trường Đại học Nông nghiệp 2 – Hà Bắc chuyển vào Huế và sáp nhập với trường Cao đẳng Nông Lâm Huế thành trường Đại học Nông nghiệp 2- Huế theo quyết định ngày 05 tháng 8 năm 1983 của Phó Chủ tịch HĐBT – Tố Hữu đã ký.

  Từ 04/04/1994, Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế trở thành thành viên của Đại học Huế theo Nghị định số 30/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế (ĐHNLH).  Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước, ngành giáo dục - đào tạo đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Nhiệm vụ trước mắt của các trường đại học là phải đào tạo được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đối với các trường đại học khối nông nghiệp những thách thức lại càng lớn hơn, bởi đây là những nơi đào tạo con người trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông thôn của hơn 70% dân số cả nước. Điều này đã được khẳng định trong các văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam từ khóa IV đến khóa XI cũng như trong các chính sách 25 đổi mới của Nhà nước.  Trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành Đại học Nông lâm Huế đã đào tạo hơn 17.000 kỹ sư; 500 thạc sĩ kỹ thuật các ngành Nông - Lâm – Ngư nghiệp và Cơ khí – Công nghệ; Các cán bộ của Trường đào tạo ra đã đáp ứng có hiệu quả sự nghiệp phát triển của đất nước đặc biệt góp phần từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết “Tam nông”, đóng góp đáng kể vào sự thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

  Trong những năm sắp tới để đáp ứng yêu cầu về phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực và và an toàn thực phẩm, vấn đề công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn đòi hỏi công tác đào tạo đội ngủ phải có những bước nhảy vọt về chất. Phải tạo được những chuyển đổi hợp lý về ngành nghề, về chất lượng đội ngũ về cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thị trường về lao động có trình độ cao. Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế phải khẳng định vai trò hàng đầu ở miền Trung về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn; góp phần xây dựng Đại học Huế ngày càng lớn mạnh.

  Các ngành đào tạo

  -Công thôn
  -Công nghệ kĩ thuật cơ khí
  -Công nghệ thực phẩm
  -Khoa học cây trồng
  -Bảo vệ thực vật
  -Công nghệ sau thu hoạch
  -Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
  -Lâm nghiệp
  -Chăn nuôi
  -Thú y
  -Nuôi trồng thủy sản
  -Nông học
  -Khuyến nông
  -Quản lí tài nguyên rừng
  -Công nghệ chế biến lâm sản
  -Khoa học đất
  -Quản lý nguồn lợi thủy sản
  -Quản lí đất đai
  -Phát triển nông thôn

  Bản đồ

  | |

  Ngày gửi: 07/03/2013 | Lần sửa cuối cùng 04/04/2013

Xem thêm: đại hoc nông lâm đh huế , thông tin trường học ,

Bài viết được quan tâm

Lọc theo: 1 tuần | 1 tháng | Tất cả

 • Đang tải dữ liệu

Xem thêm

Lọc theo: 1 tuần | 1 tháng | Tất cả

Đang tải dữ liệu